Geen activteiten gepland

Hoorzittingen

Volgens artikel 193 van het Reglement kan een commissie een hoorzitting met deskundigen beleggen wanneer zij deze noodzakelijk acht om een bepaalde zaak naar behoren te kunnen afhandelen. Hoorzittingen kunnen ook gezamenlijk door twee of meer commissies worden gehouden. De meeste commissies houden regelmatig hoorzittingen om deskundigen te horen en over kernzaken te kunnen discussiëren. Op deze pagina staat alle informatie over de hoorzittingen van commissies, inclusief programma's, posters en bijdragen van de sprekers.

Workshops

De workshops worden georganiseerd door de beleidsondersteunende afdelingen in overeenstemming met het Financieel Reglement. Workshops zijn niet altijd openbaar; maar kunnen worden gehouden tijdens commissievergaderingen.

Tijdens workshops kunnen leden vragen stellen aan en van gedachten wisselen met deskundigen over onderwerpen die verband houden met de parlementaire werkzaamheden of met de actualiteit.

Andere evenementen

Overige beleidsgerelateerde evenementen