Wykonanie budżetu

01-01-2018

Komisja jest odpowiedzialna za wykonanie budżetu we współpracy z państwami członkowskimi, zaś kontrolę polityczną nad wykonaniem budżetu sprawuje Parlament Europejski.

Komisja jest odpowiedzialna za wykonanie budżetu we współpracy z państwami członkowskimi, zaś kontrolę polityczną nad wykonaniem budżetu sprawuje Parlament Europejski.