Pierwszy filar wspólnej polityki rolnej (WPR): II — płatności bezpośrednie dla rolników

01-04-2018

Skutkiem reformy z 2003 r. i oceny funkcjonowania reformy WPR z 2009 r. było oddzielenie większości wsparcia bezpośredniego od produkcji. Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013 stanowi jedną podstawę prawną i wyczerpujący zbiór przepisów, dzięki którym płatności bezpośrednie dla rolników stały się lepiej ukierunkowane, sprawiedliwsze i korzystniejsze dla środowiska.

Skutkiem reformy z 2003 r. i oceny funkcjonowania reformy WPR z 2009 r. było oddzielenie większości wsparcia bezpośredniego od produkcji. Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013 stanowi jedną podstawę prawną i wyczerpujący zbiór przepisów, dzięki którym płatności bezpośrednie dla rolników stały się lepiej ukierunkowane, sprawiedliwsze i korzystniejsze dla środowiska.