Zarządzanie rybołówstwem w UE

01-01-2018

Zarządzanie rybołówstwem w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) opiera się na konieczności zapewnienia zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morskich i długoterminowej rentowności sektora. W tym celu Unia Europejska opracowała szereg przepisów dotyczących dostępu do unijnych wód, przydziału i wykorzystania zasobów, całkowitych dopuszczalnych połowów, ograniczenia nakładów połowowych i środków technicznych.

Zarządzanie rybołówstwem w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) opiera się na konieczności zapewnienia zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morskich i długoterminowej rentowności sektora. W tym celu Unia Europejska opracowała szereg przepisów dotyczących dostępu do unijnych wód, przydziału i wykorzystania zasobów, całkowitych dopuszczalnych połowów, ograniczenia nakładów połowowych i środków technicznych.