Akwakultura europejska

01-01-2018

Akwakultura europejska jest w stagnacji, w odróżnieniu od charakteryzującej się rosnącą produkcją akwakultury na świecie. W dążeniu do zahamowania tej tendencji Komisja opublikowała dwa komunikaty, w latach 2002 i 2009, zawierające strategie rozwoju akwakultury w Europie. Strategia przedstawiona w 2002 r. nie doprowadziła do zwiększenia produkcji europejskiej, podczas gdy światowy kryzys gospodarczy uderzył w rynek i sektor akwakultury. W rezultacie w 2013 r. Komisja opublikowała trzeci komunikat, mający na celu osiągnięcie zrównoważonego rozwoju akwakultury w UE oraz zaproponowanie strategicznych wytycznych.

Akwakultura europejska jest w stagnacji, w odróżnieniu od charakteryzującej się rosnącą produkcją akwakultury na świecie. W dążeniu do zahamowania tej tendencji Komisja opublikowała dwa komunikaty, w latach 2002 i 2009, zawierające strategie rozwoju akwakultury w Europie. Strategia przedstawiona w 2002 r. nie doprowadziła do zwiększenia produkcji europejskiej, podczas gdy światowy kryzys gospodarczy uderzył w rynek i sektor akwakultury. W rezultacie w 2013 r. Komisja opublikowała trzeci komunikat, mający na celu osiągnięcie zrównoważonego rozwoju akwakultury w UE oraz zaproponowanie strategicznych wytycznych.