Europejskie rybołówstwo w liczbach

01-01-2018

Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: flota rybacka państw członkowskich UE w 2017 r. (tabela I), stan zatrudnienia w sektorach rybołówstwa (2015 r.), akwakultury (2014 r.) i przetwórstwa ryb (2016 r.) (tabela II), produkcja, przywóz i wywóz produktów rybołówstwa i akwakultury w 2016 r. (tabela III), konsumpcja rzeczywista produktów rybołówstwa i akwakultury w 2016 r. (tabela IV) oraz przydziały zasobów Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020 (tabela V).

Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: flota rybacka państw członkowskich UE w 2017 r. (tabela I), stan zatrudnienia w sektorach rybołówstwa (2015 r.), akwakultury (2014 r.) i przetwórstwa ryb (2016 r.) (tabela II), produkcja, przywóz i wywóz produktów rybołówstwa i akwakultury w 2016 r. (tabela III), konsumpcja rzeczywista produktów rybołówstwa i akwakultury w 2016 r. (tabela IV) oraz przydziały zasobów Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020 (tabela V).