Młodzież

01-09-2017

Polityka dotycząca młodzieży jest domeną polityki krajowej. Wykluczona jest harmonizacja ustawodawstw państw członkowskich w tym obszarze. W związku z tym UE pełni w tych dziedzinach rolę wspierającą. Jako taka, część programu Erasmus+ poświęcona młodzieży wspiera wymianę młodych ludzi zarówno wewnątrz UE, jak i z państwami trzecimi. W ciągu ostatnich kilku lat Unia Europejska wzmocniła swoją politykę ukierunkowaną na osoby młode, co ilustruje inicjatywa Europejski Korpus Solidarności i projekt DiscoverEU.

Polityka dotycząca młodzieży jest domeną polityki krajowej. Wykluczona jest harmonizacja ustawodawstw państw członkowskich w tym obszarze. W związku z tym UE pełni w tych dziedzinach rolę wspierającą. Jako taka, część programu Erasmus+ poświęcona młodzieży wspiera wymianę młodych ludzi zarówno wewnątrz UE, jak i z państwami trzecimi. W ciągu ostatnich kilku lat Unia Europejska wzmocniła swoją politykę ukierunkowaną na osoby młode, co ilustruje inicjatywa Europejski Korpus Solidarności i projekt DiscoverEU.