Azja Południowa

01-01-2018

Azja jest największym i najbardziej zaludnionym kontynentem na świecie. Jest także kontynentem o olbrzymim znaczeniu geostrategicznym dla UE, która dąży do zacieśnienia stosunków z krajami Azji Południowej, będąc ważnym graczem gospodarczym, a także głównym darczyńcą środków na rozwój oraz środków pomocowych, działającym na rzecz sprawniejszego tworzenia instytucji, demokracji, dobrych rządów i praw człowieka. UE jest także zaniepokojona problemami związanymi z bezpieczeństwem w tym regionie, w szczególności konfliktem w Kaszmirze i sytuacją w Afganistanie.

Azja jest największym i najbardziej zaludnionym kontynentem na świecie. Jest także kontynentem o olbrzymim znaczeniu geostrategicznym dla UE, która dąży do zacieśnienia stosunków z krajami Azji Południowej, będąc ważnym graczem gospodarczym, a także głównym darczyńcą środków na rozwój oraz środków pomocowych, działającym na rzecz sprawniejszego tworzenia instytucji, demokracji, dobrych rządów i praw człowieka. UE jest także zaniepokojona problemami związanymi z bezpieczeństwem w tym regionie, w szczególności konfliktem w Kaszmirze i sytuacją w Afganistanie.