Region Pacyfiku

01-01-2018

Stosunki UE z regionem Pacyfiku mają wymiar polityczny, gospodarczy i rozwojowy. UE jest drugim co do wielkości partnerem handlowym regionu Pacyfiku i w czerwcu 2018 r. rozpoczęto negocjacje w sprawie kompleksowych umów o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią. Unia zawarła z 15 niezależnymi państwami wyspiarskimi Pacyfiku partnerstwa skupiające się na rozwoju, rybołówstwie i zmianie klimatu, a także partnerstwa z czterema krajami i terytoriami zamorskimi oraz z Forum Wysp Pacyfiku.

Stosunki UE z regionem Pacyfiku mają wymiar polityczny, gospodarczy i rozwojowy. UE jest drugim co do wielkości partnerem handlowym regionu Pacyfiku i w czerwcu 2018 r. rozpoczęto negocjacje w sprawie kompleksowych umów o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią. Unia zawarła z 15 niezależnymi państwami wyspiarskimi Pacyfiku partnerstwa skupiające się na rozwoju, rybołówstwie i zmianie klimatu, a także partnerstwa z czterema krajami i terytoriami zamorskimi oraz z Forum Wysp Pacyfiku.