Współpraca sądowa w sprawach cywilnych

01-03-2018

Swobodny transgraniczny przepływ towarów, kapitału, usług i osób ciągle wzrasta. W sprawach cywilnych o skutkach transgranicznych Unia Europejska rozwija współpracę sądową, tworząc pomosty między różnymi systemami prawnymi. Do jej głównych celów należy pewność prawa oraz łatwy i skuteczny dostęp do sądownictwa, co oznacza łatwe określenie właściwego sądu, właściwego prawa, jak również szybkie i skuteczne procedury uznawania i procedury wykonawcze.

Swobodny transgraniczny przepływ towarów, kapitału, usług i osób ciągle wzrasta. W sprawach cywilnych o skutkach transgranicznych Unia Europejska rozwija współpracę sądową, tworząc pomosty między różnymi systemami prawnymi. Do jej głównych celów należy pewność prawa oraz łatwy i skuteczny dostęp do sądownictwa, co oznacza łatwe określenie właściwego sądu, właściwego prawa, jak również szybkie i skuteczne procedury uznawania i procedury wykonawcze.