Ogólne zasady unijnej polityki przemysłowej

01-02-2018

Celem unijnej polityki przemysłowej jest poprawa konkurencyjności przemysłu europejskiego, aby mógł on nadal pełnić rolę czynnika napędzającego zrównoważony wzrost i zatrudnienie w Europie. Przyjęto różne strategie, aby zapewnić przemysłowi UE bardziej sprzyjające warunki ramowe, a ostatnia z tych strategii została opisana w komunikacie ze stycznia 2014 r. pt. „Działania na rzecz odrodzenia przemysłu europejskiego”.

Celem unijnej polityki przemysłowej jest poprawa konkurencyjności przemysłu europejskiego, aby mógł on nadal pełnić rolę czynnika napędzającego zrównoważony wzrost i zatrudnienie w Europie. Przyjęto różne strategie, aby zapewnić przemysłowi UE bardziej sprzyjające warunki ramowe, a ostatnia z tych strategii została opisana w komunikacie ze stycznia 2014 r. pt. „Działania na rzecz odrodzenia przemysłu europejskiego”.