Europejski Bank Centralny (EBC)

01-02-2018

Europejski Bank Centralny (EBC) jest główną instytucją unii gospodarczej i walutowej – od 1 stycznia 1999 r. odpowiada za politykę pieniężną w strefie euro. EBC i krajowe banki centralne wszystkich państw członkowskich UE tworzą Europejski System Banków Centralnych, którego podstawowym celem jest utrzymanie stabilności cen. Od 4 listopada 2014 r. EBC odpowiada za szczególne zadania związane z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego. Jako organ nadzorczy sektora bankowego EBC pełni też rolę doradczą przy ocenie planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych.

Europejski Bank Centralny (EBC) jest główną instytucją unii gospodarczej i walutowej – od 1 stycznia 1999 r. odpowiada za politykę pieniężną w strefie euro. EBC i krajowe banki centralne wszystkich państw członkowskich UE tworzą Europejski System Banków Centralnych, którego podstawowym celem jest utrzymanie stabilności cen. Od 4 listopada 2014 r. EBC odpowiada za szczególne zadania związane z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego. Jako organ nadzorczy sektora bankowego EBC pełni też rolę doradczą przy ocenie planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych.