W kierunku wspólnej polityki rolnej po 2020 r.

01-04-2018

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) przeprowadzona w 2013 r. weszła w życie w 2015 r. Instytucje unijne zobowiązały się przyjąć przed końcem bieżącego okresu (2020) nową reformę, która będzie uwzględniać wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027.

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) przeprowadzona w 2013 r. weszła w życie w 2015 r. Instytucje unijne zobowiązały się przyjąć przed końcem bieżącego okresu (2020) nową reformę, która będzie uwzględniać wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027.