Organizacje producentów i wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa Wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa i akwakultury była pierwszym elementem wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb)

01-01-2018

Jej zakres działania w obliczu ostatniego kryzysu w sektorze rybołówstwa był postrzegany jako ograniczony ze względu na charakter jej mechanizmów interwencji i niski poziom przeznaczanego na nie finansowania. Z tego względu podjęto decyzję o przeprowadzeniu gruntownej reformy dającej nowe podstawy dla wspólnej organizacji rynków oraz całej wspólnej polityki rybołówstwa od 2014 r. Zmiana wspólnej organizacji rynków przyczyniła się do zwiększenia nadzoru rynku i bezpieczeństwa żywności oraz lepszego informowania konsumentów oraz usprawniła wprowadzanie na rynek produktów regionalnych.

Jej zakres działania w obliczu ostatniego kryzysu w sektorze rybołówstwa był postrzegany jako ograniczony ze względu na charakter jej mechanizmów interwencji i niski poziom przeznaczanego na nie finansowania. Z tego względu podjęto decyzję o przeprowadzeniu gruntownej reformy dającej nowe podstawy dla wspólnej organizacji rynków oraz całej wspólnej polityki rybołówstwa od 2014 r. Zmiana wspólnej organizacji rynków przyczyniła się do zwiększenia nadzoru rynku i bezpieczeństwa żywności oraz lepszego informowania konsumentów oraz usprawniła wprowadzanie na rynek produktów regionalnych.