Zatrudnienie i społeczne aspekty strategii „Europa 2020”

18-11-2014

Zatrudnienie i wymiar społeczny integracji europejskiej to kluczowe elementy strategii „Europa 2020”, która ma na celu zapewnienie wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Cztery lata po wprowadzeniu w życie strategii Komisja Europejska przystąpiła do jej przeglądu. Parlament Europejski przygotowuje natomiast rezolucję na temat zatrudnienia i społecznych aspektów strategii „Europa 2020”.

Zatrudnienie i wymiar społeczny integracji europejskiej to kluczowe elementy strategii „Europa 2020”, która ma na celu zapewnienie wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Cztery lata po wprowadzeniu w życie strategii Komisja Europejska przystąpiła do jej przeglądu. Parlament Europejski przygotowuje natomiast rezolucję na temat zatrudnienia i społecznych aspektów strategii „Europa 2020”.