Zapobieganie radykalizacji w UE

18-11-2015

Tragiczne zamachy z 13 listopada w Paryżu w bolesny sposób wykazały ponownie bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wynikające z radykalizacji, rekrutacji obywateli UE przez organizacje terrorystyczne i „zagranicznych bojowników”. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo narodowe spoczywa na państwach członkowskich, jednak transgraniczny charakter tych złożonych zagrożeń wymaga skoordynowanej reakcji na szczeblu UE.

Tragiczne zamachy z 13 listopada w Paryżu w bolesny sposób wykazały ponownie bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wynikające z radykalizacji, rekrutacji obywateli UE przez organizacje terrorystyczne i „zagranicznych bojowników”. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo narodowe spoczywa na państwach członkowskich, jednak transgraniczny charakter tych złożonych zagrożeń wymaga skoordynowanej reakcji na szczeblu UE.