Europejski system straży granicznej i przybrzeżnej

08-12-2015

Oczekuje się, że w dniu 15 grudnia 2015 r. Komisja przedstawi wniosek w sprawie utworzenia europejskiego systemu straży granicznej i przybrzeżnej. Zgodnie z konkluzjami Rady przyszły system będzie budowany w oparciu o mandat i doświadczenia Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex). Chociaż istnieje szeroka zgoda co do konieczności wzmocnienia ochrony zewnętrznych granic UE, pozostaje ważne pytanie o strukturę, rolę i funkcje przyszłego europejskiego systemu straży granicznej i przybrzeżnej. Konieczne będzie uwzględnienie obaw związanych z kwestią poszanowania suwerenności narodowej, dostępności środków budżetowych oraz przestrzegania praw człowieka.

Oczekuje się, że w dniu 15 grudnia 2015 r. Komisja przedstawi wniosek w sprawie utworzenia europejskiego systemu straży granicznej i przybrzeżnej. Zgodnie z konkluzjami Rady przyszły system będzie budowany w oparciu o mandat i doświadczenia Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex). Chociaż istnieje szeroka zgoda co do konieczności wzmocnienia ochrony zewnętrznych granic UE, pozostaje ważne pytanie o strukturę, rolę i funkcje przyszłego europejskiego systemu straży granicznej i przybrzeżnej. Konieczne będzie uwzględnienie obaw związanych z kwestią poszanowania suwerenności narodowej, dostępności środków budżetowych oraz przestrzegania praw człowieka.