Wzmocnienie zasady domniemania niewinności w UE

11-01-2016

Mimo że domniemanie niewinności jest gwarantowane przez prawo międzynarodowe, Unii i krajowe, odnotowano powtarzające się przypadki naruszania tej zasady przez państwa członkowskie. Komisja stara się rozwiązać ten problem, składając wniosek, który ma zostać poddany pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym w styczniu 2016 r.

Mimo że domniemanie niewinności jest gwarantowane przez prawo międzynarodowe, Unii i krajowe, odnotowano powtarzające się przypadki naruszania tej zasady przez państwa członkowskie. Komisja stara się rozwiązać ten problem, składając wniosek, który ma zostać poddany pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym w styczniu 2016 r.