W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym

11-01-2016

W maju 2015 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek strategiczny pt. „Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy”, określający 16 inicjatyw ustawodawczych i nieustawodawczych, które mają zostać zrealizowane do końca 2016 r. Sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) dotyczące tej strategii oraz jej wpływu na społeczeństwo i gospodarkę, ma być omawiane na styczniowej sesji plenarnej.

W maju 2015 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek strategiczny pt. „Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy”, określający 16 inicjatyw ustawodawczych i nieustawodawczych, które mają zostać zrealizowane do końca 2016 r. Sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) dotyczące tej strategii oraz jej wpływu na społeczeństwo i gospodarkę, ma być omawiane na styczniowej sesji plenarnej.