Dyrektywa w sprawie urlopu rodzicielskiego: Czy nastąpi przegląd?

02-05-2016

Kwestię urlopu rodzicielskiego w Unii Europejskiej reguluje dyrektywa z 1996 r., zmieniona ostatnio w 2013 r. Stopień jej wdrożenia znacznie różni się w poszczególnych państwach członkowskich, a urlop rodzicielski częściowo pokrywa się z innymi rodzajami urlopu przyznawanymi rodzinom. Oczekuje się, że Parlament Europejski zaapeluje o ocenę wdrożenia tej dyrektywy, a także o przegląd zarówno dyrektywy, jak i jej przepisów wykonawczych.

Kwestię urlopu rodzicielskiego w Unii Europejskiej reguluje dyrektywa z 1996 r., zmieniona ostatnio w 2013 r. Stopień jej wdrożenia znacznie różni się w poszczególnych państwach członkowskich, a urlop rodzicielski częściowo pokrywa się z innymi rodzajami urlopu przyznawanymi rodzinom. Oczekuje się, że Parlament Europejski zaapeluje o ocenę wdrożenia tej dyrektywy, a także o przegląd zarówno dyrektywy, jak i jej przepisów wykonawczych.