Zaktualizowane przepisy dla Europolu

02-05-2016

W maju Parlament Europejski ma głosować nad tekstem kompromisowym zmienionego rozporządzenia w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania – Europol. Rozporządzenie ma na celu zwiększyć uprawnienia agencji w zakresie walki z terroryzmem oraz poważną i zorganizowaną przestępczością, a także zwiększyć jej odpowiedzialność przed Parlamentem Europejskim i parlamentami krajowymi oraz sformułować jasne zasady ochrony i wymiany danych.

W maju Parlament Europejski ma głosować nad tekstem kompromisowym zmienionego rozporządzenia w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania – Europol. Rozporządzenie ma na celu zwiększyć uprawnienia agencji w zakresie walki z terroryzmem oraz poważną i zorganizowaną przestępczością, a także zwiększyć jej odpowiedzialność przed Parlamentem Europejskim i parlamentami krajowymi oraz sformułować jasne zasady ochrony i wymiany danych.