Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej

30-06-2016

Wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej („Agencję”) ma zostać poddany pod głosowanie w pierwszym czytaniu podczas lipcowego posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego a następnie przekazany do przyjęcia przez Radę. Tekst uzgodniony podczas negocjacji trójstronnych między obiema instytucjami rozszerza uprawnienia Agencji w zakresie operacji powrotowych, zarządzania migracją, zwalczania przestępczości transgranicznej oraz akcji poszukiwawczych i ratowniczych. Wzmocniono w nim też gwarancje praw podstawowych i rozliczalność Agencji przed PE i Radą. Jeżeli państwo członkowskie sprzeciwi się decyzji Rady o udzieleniu pomocy, stwarzając zagrożenie dla strefy Schengen, pozostałe kraje UE mogą przywrócić tymczasowo kontrole na granicach wewnętrznych.

Wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej („Agencję”) ma zostać poddany pod głosowanie w pierwszym czytaniu podczas lipcowego posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego a następnie przekazany do przyjęcia przez Radę. Tekst uzgodniony podczas negocjacji trójstronnych między obiema instytucjami rozszerza uprawnienia Agencji w zakresie operacji powrotowych, zarządzania migracją, zwalczania przestępczości transgranicznej oraz akcji poszukiwawczych i ratowniczych. Wzmocniono w nim też gwarancje praw podstawowych i rozliczalność Agencji przed PE i Radą. Jeżeli państwo członkowskie sprzeciwi się decyzji Rady o udzieleniu pomocy, stwarzając zagrożenie dla strefy Schengen, pozostałe kraje UE mogą przywrócić tymczasowo kontrole na granicach wewnętrznych.