Pomoc prawna w postępowaniu karnym

27-09-2016

Unia Europejska jest bliska uczynienia ostatniego kroku na długiej drodze do wzmocnienia praw obywateli w zakresie obrony prawnej. Podczas październikowej sesji plenarnej Parlament zamierza głosować nad porozumieniem kompromisowym osiągniętym przez współprawodawców w sprawie proponowanej dyrektywy dotyczącej pomocy prawnej.

Unia Europejska jest bliska uczynienia ostatniego kroku na długiej drodze do wzmocnienia praw obywateli w zakresie obrony prawnej. Podczas październikowej sesji plenarnej Parlament zamierza głosować nad porozumieniem kompromisowym osiągniętym przez współprawodawców w sprawie proponowanej dyrektywy dotyczącej pomocy prawnej.