Rozwijanie unijnego pasażerskiego transportu wodnego

15-11-2016

Sektor transportu wodnego stwarza wiele możliwości w zakresie ekologizacji i rozwoju gospodarczego dla transportu pasażerskiego w Unii Europejskiej. Celem sprawozdania Parlamentu Europejskiego z inicjatywy własnej w sprawie wykorzystania potencjału promów na obszarach przybrzeżnych i śródlądowych drogach wodnych jest zwiększenie nacisku na pasażerski transport wodny w planie polityki transportowej.

Sektor transportu wodnego stwarza wiele możliwości w zakresie ekologizacji i rozwoju gospodarczego dla transportu pasażerskiego w Unii Europejskiej. Celem sprawozdania Parlamentu Europejskiego z inicjatywy własnej w sprawie wykorzystania potencjału promów na obszarach przybrzeżnych i śródlądowych drogach wodnych jest zwiększenie nacisku na pasażerski transport wodny w planie polityki transportowej.