Krajowe pułapy emisji substancji zanieczyszczających powietrze

15-11-2016

Pomimo że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zanieczyszczenie powietrza w Europie zmniejszyło się, jest ono nadal problemem. Aby ten problem rozwiązać, Komisja Europejska zaproponowała w 2013 r. aktualizację i rozszerzenie dyrektywy w sprawie krajowych poziomów emisji. Negocjacje w pierwszym czytaniu zaowocowały porozumieniem z Radą Unii Europejskiej, które ma zostać teraz poddane pod głosowanie w Parlamencie Europejskim, zaplanowane na pierwszą listopadową sesję plenarną.

Pomimo że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zanieczyszczenie powietrza w Europie zmniejszyło się, jest ono nadal problemem. Aby ten problem rozwiązać, Komisja Europejska zaproponowała w 2013 r. aktualizację i rozszerzenie dyrektywy w sprawie krajowych poziomów emisji. Negocjacje w pierwszym czytaniu zaowocowały porozumieniem z Radą Unii Europejskiej, które ma zostać teraz poddane pod głosowanie w Parlamencie Europejskim, zaplanowane na pierwszą listopadową sesję plenarną.