Wdrażanie programu Erasmus+

26-01-2017

Po dwóch i pół roku realizacji nowego programu parasolowego Erasmus+ Komisja Europejska przedłoży pod koniec 2017 r. jego śródokresową ocenę. Parlament przygotowuje wkład w tę ocenę w postaci sprawozdania z własnej inicjatywy w sprawie realizacji programu Erasmus+, które zostanie omówione na posiedzeniu plenarnym w lutym.

Po dwóch i pół roku realizacji nowego programu parasolowego Erasmus+ Komisja Europejska przedłoży pod koniec 2017 r. jego śródokresową ocenę. Parlament przygotowuje wkład w tę ocenę w postaci sprawozdania z własnej inicjatywy w sprawie realizacji programu Erasmus+, które zostanie omówione na posiedzeniu plenarnym w lutym.