Przepisy prawa cywilnego dotyczące robotyki

07-02-2017

Komisja Prawna (JURI) złożyła sprawozdanie z zaleceniami dla Komisji Europejskiej w sprawie prawa cywilnego i etycznych aspektów robotyki. W sprawozdaniu komisja JURI wzywa do ustanowienia prawodawstwa UE przewidującego utworzenie rejestru robotów, powołanie unijnej agencji ds. robotyki oraz ustalenie zasad odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez roboty. Takie przepisy powinny zostać uzupełnione poprzez kodeksy postępowania etycznego.

Komisja Prawna (JURI) złożyła sprawozdanie z zaleceniami dla Komisji Europejskiej w sprawie prawa cywilnego i etycznych aspektów robotyki. W sprawozdaniu komisja JURI wzywa do ustanowienia prawodawstwa UE przewidującego utworzenie rejestru robotów, powołanie unijnej agencji ds. robotyki oraz ustalenie zasad odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez roboty. Takie przepisy powinny zostać uzupełnione poprzez kodeksy postępowania etycznego.