Dyrektywa w sprawie zwalczania terroryzmu

07-02-2017

Rosnące zagrożenie terrorystyczne spowodowało podjęcie działań na szczeblu europejskim i międzynarodowym. W obliczu terroryzmu wewnątrz UE i zjawiska „zagranicznych bojowników” Unia Europejska dąży do wzmocnienia środków służących walce z terroryzmem. Podczas lutowej sesji plenarnej Parlament ma głosować nad porozumieniem trójstronnym w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego rozszerzenia obecnych uregulowań ramowych w zakresie kryminalizacji przestępstw terrorystycznych.

Rosnące zagrożenie terrorystyczne spowodowało podjęcie działań na szczeblu europejskim i międzynarodowym. W obliczu terroryzmu wewnątrz UE i zjawiska „zagranicznych bojowników” Unia Europejska dąży do wzmocnienia środków służących walce z terroryzmem. Podczas lutowej sesji plenarnej Parlament ma głosować nad porozumieniem trójstronnym w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego rozszerzenia obecnych uregulowań ramowych w zakresie kryminalizacji przestępstw terrorystycznych.