Fundusze rynku pieniężnego

27-03-2017

Fundusze rynku pieniężnego to fundusze zbiorowego inwestowania, które inwestują w krótkoterminowe instrumenty dłużne i zapewniają finansowanie instytucjom finansowym, przedsiębiorstwom oraz rządom. W czasie kryzysu finansowego pojawiły się trudności z płynnością i stabilnością tych funduszy, w związku z czym przedstawiono wniosek legislacyjny mający na celu wzmocnienie ich odporności. W listopadzie 2016 r., po długich negocjacjach, współprawodawcy osiągnęli porozumienie, które obecnie zostało przedłożone na posiedzenie plenarne.

Fundusze rynku pieniężnego to fundusze zbiorowego inwestowania, które inwestują w krótkoterminowe instrumenty dłużne i zapewniają finansowanie instytucjom finansowym, przedsiębiorstwom oraz rządom. W czasie kryzysu finansowego pojawiły się trudności z płynnością i stabilnością tych funduszy, w związku z czym przedstawiono wniosek legislacyjny mający na celu wzmocnienie ich odporności. W listopadzie 2016 r., po długich negocjacjach, współprawodawcy osiągnęli porozumienie, które obecnie zostało przedłożone na posiedzenie plenarne.