Kosowo: Sprawozdanie krajowe za 2016 r.

07-06-2017

W czerwcu, w związku z przedterminowymi wyborami w Kosowie, Parlament Europejski ma głosować nad rezolucją w sprawie sprawozdania za 2016 r. dotyczącego Kosowa. Wzywa on do przywrócenia dialogu politycznego, szybkiego spełnienia dwóch warunków określonych przez Komisję na rzecz liberalizacji reżimu wizowego, a także do dalszego zaangażowania na rzecz dialogu z Belgradem.

W czerwcu, w związku z przedterminowymi wyborami w Kosowie, Parlament Europejski ma głosować nad rezolucją w sprawie sprawozdania za 2016 r. dotyczącego Kosowa. Wzywa on do przywrócenia dialogu politycznego, szybkiego spełnienia dwóch warunków określonych przez Komisję na rzecz liberalizacji reżimu wizowego, a także do dalszego zaangażowania na rzecz dialogu z Belgradem.