Jednakowa stawka VAT na publikacje drukowane i elektroniczne

24-05-2017

W dniu 1 grudnia 2016 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek w sprawie podatku od wartości dodanej (VAT) na książki, gazety i czasopisma, którego celem jest zmiana dyrektywy VAT i rozszerzenie możliwości stosowania stawek obniżonych do wszystkich publikacji, zarówno drukowanych, jak i cyfrowych. W przypadku tej procedury konsultacji sprawozdanie zostanie poddane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym w maju.

W dniu 1 grudnia 2016 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek w sprawie podatku od wartości dodanej (VAT) na książki, gazety i czasopisma, którego celem jest zmiana dyrektywy VAT i rozszerzenie możliwości stosowania stawek obniżonych do wszystkich publikacji, zarówno drukowanych, jak i cyfrowych. W przypadku tej procedury konsultacji sprawozdanie zostanie poddane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym w maju.