Cyfryzacja europejskiego przemysłu

24-05-2017

W odpowiedzi na niedawne wysiłki Komisji Europejskiej na rzecz cyfryzacji przemysłu w UE Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego sporządziła sprawozdanie z własnej inicjatywy w tej sprawie, które ma zostać poddane pod dyskusję na posiedzeniu plenarnym w maju. W sprawozdaniu zaproponowano opracowanie zintegrowanej strategii mającej na celu stworzenie warunków sprzyjających reindustrializacji gospodarki europejskiej, aby mogła ona w pełni korzystać z możliwości cyfryzacji.

W odpowiedzi na niedawne wysiłki Komisji Europejskiej na rzecz cyfryzacji przemysłu w UE Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego sporządziła sprawozdanie z własnej inicjatywy w tej sprawie, które ma zostać poddane pod dyskusję na posiedzeniu plenarnym w maju. W sprawozdaniu zaproponowano opracowanie zintegrowanej strategii mającej na celu stworzenie warunków sprzyjających reindustrializacji gospodarki europejskiej, aby mogła ona w pełni korzystać z możliwości cyfryzacji.