Unijne przepisy dotyczace kontroli wywozu broni

05-09-2017

Wspólne stanowisko UE w sprawie wywozu broni jest jedynym prawnie wiążącym ogólnounijnym dokumentem dotyczącym wywozu broni konwencjonalnej. To wspólne stanowisko doprowadziło do intensywniejszej wymiany informacji oraz większej przejrzystości wywozu broni przez państwa członkowskie, wciąż jednak istnieje pole do zwiększenia konwergencji krajowych strategii wywozu broni i ściślejszego wdrażania kryteriów zdefiniowanych w tekście unijnym. Parlament ma omówić sprawozdanie z realizacji wspólnego stanowiska podczas wrześniowej sesji plenarnej.

Wspólne stanowisko UE w sprawie wywozu broni jest jedynym prawnie wiążącym ogólnounijnym dokumentem dotyczącym wywozu broni konwencjonalnej. To wspólne stanowisko doprowadziło do intensywniejszej wymiany informacji oraz większej przejrzystości wywozu broni przez państwa członkowskie, wciąż jednak istnieje pole do zwiększenia konwergencji krajowych strategii wywozu broni i ściślejszego wdrażania kryteriów zdefiniowanych w tekście unijnym. Parlament ma omówić sprawozdanie z realizacji wspólnego stanowiska podczas wrześniowej sesji plenarnej.