Europejski akt w sprawie dostepnosci

05-09-2017

Aby zapewnić pełen udział osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i ograniczyć fragmentaryczność przepisów dotyczących ich dostępu do produktów i usług, Komisja przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy często określanej mianem Europejskiego aktu w sprawie dostępności. Akt ten ma zapewnić wspólną unijną definicję wymogów w zakresie dostępności oraz ramy ich wdrażania dla określonych produktów i usług na rynku wewnętrznym. Parlament ma przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem podczas wrześniowego posiedzenia plenarnego.

Aby zapewnić pełen udział osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i ograniczyć fragmentaryczność przepisów dotyczących ich dostępu do produktów i usług, Komisja przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy często określanej mianem Europejskiego aktu w sprawie dostępności. Akt ten ma zapewnić wspólną unijną definicję wymogów w zakresie dostępności oraz ramy ich wdrażania dla określonych produktów i usług na rynku wewnętrznym. Parlament ma przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem podczas wrześniowego posiedzenia plenarnego.