Ustanowienie Prokuratury Europejskiej

28-09-2017

Podczas pierwszej październikowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma przeprowadzić głosowanie w sprawie udzielenia zgody na proponowane rozporządzenie dotyczące ustanowienia Prokuratury Europejskiej, uzgodnione przez 20 państw członkowskich w ramach wzmocnionej współpracy w czerwcu 2017 r.

Podczas pierwszej październikowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma przeprowadzić głosowanie w sprawie udzielenia zgody na proponowane rozporządzenie dotyczące ustanowienia Prokuratury Europejskiej, uzgodnione przez 20 państw członkowskich w ramach wzmocnionej współpracy w czerwcu 2017 r.