Produkty nawozowe z oznakowaniem CE

23-10-2017

W marcu 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie produktów nawozowych, który rozszerza zakres obowiązującego prawodawstwa oraz ustanawia limity zanieczyszczeń w produktach nawozowych. Parlament Europejski ma przyjąć stanowisko w sprawie wniosku podczas drugiej październikowej sesji plenarnej.

W marcu 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie produktów nawozowych, który rozszerza zakres obowiązującego prawodawstwa oraz ustanawia limity zanieczyszczeń w produktach nawozowych. Parlament Europejski ma przyjąć stanowisko w sprawie wniosku podczas drugiej październikowej sesji plenarnej.