Rozmowy w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią

23-10-2017

W dniu 13 września 2017 r. Komisja przedstawiła Radzie zalecenia dotyczące upoważnienia do rozpoczęcia negocjacji w sprawie umów o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią. W październiku Parlament ma debatować nad sprawozdaniami Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA) w sprawie proponowanego mandatu negocjacyjnego do podjęcia negocjacji handlowych z Australią i Nową Zelandią.

W dniu 13 września 2017 r. Komisja przedstawiła Radzie zalecenia dotyczące upoważnienia do rozpoczęcia negocjacji w sprawie umów o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią. W październiku Parlament ma debatować nad sprawozdaniami Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA) w sprawie proponowanego mandatu negocjacyjnego do podjęcia negocjacji handlowych z Australią i Nową Zelandią.