Wspólne zasady dotyczące sekurytyzacji oraz europejskich ram prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji (STS)

23-10-2017

Sekurytyzacja to proces pakowania i przekształcania kredytów w papiery wartościowe, które następnie można sprzedawać inwestorom. Dążąc do ustanowienia unii rynków kapitałowych, Komisja zaproponowała rozporządzenie, które określa wspólne zasady dotyczące sekurytyzacji i zapewnia ramy prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji. Parlament ma przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem podczas drugiego październikowego posiedzenia plenarnego.

Sekurytyzacja to proces pakowania i przekształcania kredytów w papiery wartościowe, które następnie można sprzedawać inwestorom. Dążąc do ustanowienia unii rynków kapitałowych, Komisja zaproponowała rozporządzenie, które określa wspólne zasady dotyczące sekurytyzacji i zapewnia ramy prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji. Parlament ma przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem podczas drugiego październikowego posiedzenia plenarnego.