Ochrona przed przywozem towarów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych

08-11-2017

Wywóz towarów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów trzecich to nieuczciwe praktyki handlowe, mogące wyrządzić szkodę krajowi importującemu. Przepisy Światowej Organizacji Handlu (WTO) pozwalają na przeciwdziałanie takiej szkodzie poprzez wprowadzenie specyficznych ceł określanych mianem środków ochrony handlu. Z myślą o umożliwieniu UE zastosowania takich środków ochrony w obecnych warunkach prowadzenia handlu międzynarodowego, charakteryzujących się w szczególności nadwyżką mocy produkcyjnych, Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie zmian do rozporządzenia antydumpingowego i antysubsydyjnego. Podczas listopadowej sesji plenarnej Parlament Europejski zamierza poddać pod głosowanie wstępne porozumienie osiągnięte podczas rozmów trójstronnych.

Wywóz towarów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów trzecich to nieuczciwe praktyki handlowe, mogące wyrządzić szkodę krajowi importującemu. Przepisy Światowej Organizacji Handlu (WTO) pozwalają na przeciwdziałanie takiej szkodzie poprzez wprowadzenie specyficznych ceł określanych mianem środków ochrony handlu. Z myślą o umożliwieniu UE zastosowania takich środków ochrony w obecnych warunkach prowadzenia handlu międzynarodowego, charakteryzujących się w szczególności nadwyżką mocy produkcyjnych, Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie zmian do rozporządzenia antydumpingowego i antysubsydyjnego. Podczas listopadowej sesji plenarnej Parlament Europejski zamierza poddać pod głosowanie wstępne porozumienie osiągnięte podczas rozmów trójstronnych.