Uregulowania dotyczące ograniczenia wpływu międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej nr 9 (MSSF 9)

24-11-2017

Głosowanie nad wnioskiem ustawodawczym w sprawie uregulowań przejściowych dotyczących ograniczenia wpływu MSSF 9 na kapitał ustawowy instytucji finansowych zaplanowano na drugie posiedzenie plenarne w listopadzie. Uregulowania te powinny wejść w życie, zanim stosowanie MSSF 9 stanie się obowiązkowe, co ma nastąpić w dniu 1 stycznia 2018 r. W związku z tym Parlament Europejski i Rada uzgodniły, że przyjmą je w ramach procedury przyspieszonej.

Głosowanie nad wnioskiem ustawodawczym w sprawie uregulowań przejściowych dotyczących ograniczenia wpływu MSSF 9 na kapitał ustawowy instytucji finansowych zaplanowano na drugie posiedzenie plenarne w listopadzie. Uregulowania te powinny wejść w życie, zanim stosowanie MSSF 9 stanie się obowiązkowe, co ma nastąpić w dniu 1 stycznia 2018 r. W związku z tym Parlament Europejski i Rada uzgodniły, że przyjmą je w ramach procedury przyspieszonej.