Porozumienie pojednawcze w sprawie budżetu UE na 2018 r.

24-11-2017

W dniu 18 listopada negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie budżetu UE na rok 2018. Oczekuje się, że wspólny tekst, który przewiduje łączne zobowiązania w wysokości 160,11 mld EUR i łączne płatności w wysokości 144,68 mld EUR, zostanie przyjęty przez Radę, a następnie poddany pod głosowanie w Parlamencie na posiedzeniu plenarnym podczas drugiej sesji listopadowej.

W dniu 18 listopada negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie budżetu UE na rok 2018. Oczekuje się, że wspólny tekst, który przewiduje łączne zobowiązania w wysokości 160,11 mld EUR i łączne płatności w wysokości 144,68 mld EUR, zostanie przyjęty przez Radę, a następnie poddany pod głosowanie w Parlamencie na posiedzeniu plenarnym podczas drugiej sesji listopadowej.