Zawarcie traktatu z Marrakeszu

10-01-2018

Traktat z Marrakeszu przyjęto w dniu 27 czerwca 2013 r. w celu ułatwienia dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem. Podczas styczniowego posiedzenia plenarnego Parlament Europejski przeprowadzi głosowanie w sprawie udzielenia Radzie zgody na zawarcie tego traktatu.

Traktat z Marrakeszu przyjęto w dniu 27 czerwca 2013 r. w celu ułatwienia dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem. Podczas styczniowego posiedzenia plenarnego Parlament Europejski przeprowadzi głosowanie w sprawie udzielenia Radzie zgody na zawarcie tego traktatu.