Przekształcenie rozporządzenia Bruksela II bis

10-01-2018

W dniu 21 listopada 2017 r. Komisja Prawna Parlamentu przyjęła sprawozdanie na temat wniosku Komisji w sprawie przekształcenia rozporządzenia Bruksela II bis dotyczącego „swobodnego przepływu” orzecznictwa w sprawach rodzinnych niedotyczących majątku. Ma tu zastosowanie specjalna procedura ustawodawcza, dlatego Parlament Europejski odgrywa jedynie rolę konsultacyjną. Oczekuje się, że głosowanie w tej sprawie odbędzie się podczas styczniowej sesji plenarnej.

W dniu 21 listopada 2017 r. Komisja Prawna Parlamentu przyjęła sprawozdanie na temat wniosku Komisji w sprawie przekształcenia rozporządzenia Bruksela II bis dotyczącego „swobodnego przepływu” orzecznictwa w sprawach rodzinnych niedotyczących majątku. Ma tu zastosowanie specjalna procedura ustawodawcza, dlatego Parlament Europejski odgrywa jedynie rolę konsultacyjną. Oczekuje się, że głosowanie w tej sprawie odbędzie się podczas styczniowej sesji plenarnej.