Aktualizacja rozporządzenia w sprawie napojów spirytusowych

22-02-2018

W grudniu 2016 r. Komisja Europejska zaproponowała zastąpienie obowiązującego rozporządzenia w sprawie napojów spirytusowych nowym. Głosowanie Parlamentu nad sprawozdaniem komisji ENVI w sprawie tego wniosku oraz nad mandatem do międzyinstytucjonalnych negocjacji trójstronnych ma się odbyć podczas drugiej lutowej sesji plenarnej.

W grudniu 2016 r. Komisja Europejska zaproponowała zastąpienie obowiązującego rozporządzenia w sprawie napojów spirytusowych nowym. Głosowanie Parlamentu nad sprawozdaniem komisji ENVI w sprawie tego wniosku oraz nad mandatem do międzyinstytucjonalnych negocjacji trójstronnych ma się odbyć podczas drugiej lutowej sesji plenarnej.