Plan działania w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych

06-03-2018

W dniu 8 listopada 2017 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet mobilności ekologicznej, obejmujący wnioski ustawodawcze, które mają umożliwić szybsze przejście na pojazdy niskoemisyjne i bezemisyjne, a także komunikat w sprawie planu działania zawierającego rozwiązania inwestycyjne dotyczące transeuropejskiego rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Komisja przedstawi plan działania Parlamentowi Europejskiemu podczas marcowego posiedzenia plenarnego.

W dniu 8 listopada 2017 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet mobilności ekologicznej, obejmujący wnioski ustawodawcze, które mają umożliwić szybsze przejście na pojazdy niskoemisyjne i bezemisyjne, a także komunikat w sprawie planu działania zawierającego rozwiązania inwestycyjne dotyczące transeuropejskiego rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Komisja przedstawi plan działania Parlamentowi Europejskiemu podczas marcowego posiedzenia plenarnego.