Wieloletnie ramy finansowe na okres po 2020 r.

06-03-2018

W maju 2018 r. Komisja Europejska ma przyjąć wniosek w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych (WRF) na okres po 2020 r. wraz z wnioskami w sprawie reformy systemu zasobów własnych. Komisja Budżetowa PE (BUDG) przyjęła sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie swojego stanowiska na temat przyszłych WRF, a także sprawozdanie w sprawie reformy zasobów własnych. Oba teksty, mające być przedmiotem debaty podczas sesji plenarnej w marcu, określą perspektywę Parlamentu zarówno w kwestii dochodów, jak i wydatków z budżetu UE, które zdaniem Parlamentu powinny być traktowane w nadchodzących negocjacjach jako jeden pakiet.

W maju 2018 r. Komisja Europejska ma przyjąć wniosek w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych (WRF) na okres po 2020 r. wraz z wnioskami w sprawie reformy systemu zasobów własnych. Komisja Budżetowa PE (BUDG) przyjęła sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie swojego stanowiska na temat przyszłych WRF, a także sprawozdanie w sprawie reformy zasobów własnych. Oba teksty, mające być przedmiotem debaty podczas sesji plenarnej w marcu, określą perspektywę Parlamentu zarówno w kwestii dochodów, jak i wydatków z budżetu UE, które zdaniem Parlamentu powinny być traktowane w nadchodzących negocjacjach jako jeden pakiet.