Monitorowanie i raportowanie emisji CO2 i zużycia paliwa przez pojazdy ciężkie

06-06-2018

Pojazdy ciężkie są odpowiedzialne za około jedną czwartą emisji CO2 pochodzących z transportu drogowego w UE. Bez dalszych działań oczekuje się, że powodowane przez nie emisje wzrosną z uwagi na zwiększającą się ilość przewozów drogowych. Aby rozwiązać ten problem, Komisja Europejska zaproponowała niedawno cele w zakresie redukcji emisji CO2 przez nowe pojazdy ciężkie w latach 2020–2030. Cele te zostały określone na podstawie wniosku z 2017 r. dotyczącego rozporządzenia w sprawie monitorowania i raportowania emisji CO2 i zużycia paliwa przez pojazdy ciężkie, co do którego w marcu 2018 r. osiągnięto porozumienie trójstronne. Oczekuje się, że Parlament Europejski zagłosuje nad uzgodnionym tekstem podczas sesji plenarnej w czerwcu 2018 r.

Pojazdy ciężkie są odpowiedzialne za około jedną czwartą emisji CO2 pochodzących z transportu drogowego w UE. Bez dalszych działań oczekuje się, że powodowane przez nie emisje wzrosną z uwagi na zwiększającą się ilość przewozów drogowych. Aby rozwiązać ten problem, Komisja Europejska zaproponowała niedawno cele w zakresie redukcji emisji CO2 przez nowe pojazdy ciężkie w latach 2020–2030. Cele te zostały określone na podstawie wniosku z 2017 r. dotyczącego rozporządzenia w sprawie monitorowania i raportowania emisji CO2 i zużycia paliwa przez pojazdy ciężkie, co do którego w marcu 2018 r. osiągnięto porozumienie trójstronne. Oczekuje się, że Parlament Europejski zagłosuje nad uzgodnionym tekstem podczas sesji plenarnej w czerwcu 2018 r.