Nakazy zabezpieczenia i konfiskaty mienia

26-09-2018

W 2016 r. Komisja Europejska zaproponowała nowe rozporządzenie mające na celu udoskonalenie ram prawnych UE dotyczących zabezpieczenia i konfiskaty mienia pochodzącego z działalności przestępczej w sprawach transgranicznych. Obejmuje ono nowe rodzaje nakazów konfiskaty, przyspiesza procedury oraz zapewnia ofiarom prawo do odszkodowania i zwrotu mienia. Głosowanie w Parlamencie Europejskim nad tekstem uzgodnionym w negocjacjach trójstronnych powinno się odbyć w czasie pierwszej sesji plenarnej w październiku.

W 2016 r. Komisja Europejska zaproponowała nowe rozporządzenie mające na celu udoskonalenie ram prawnych UE dotyczących zabezpieczenia i konfiskaty mienia pochodzącego z działalności przestępczej w sprawach transgranicznych. Obejmuje ono nowe rodzaje nakazów konfiskaty, przyspiesza procedury oraz zapewnia ofiarom prawo do odszkodowania i zwrotu mienia. Głosowanie w Parlamencie Europejskim nad tekstem uzgodnionym w negocjacjach trójstronnych powinno się odbyć w czasie pierwszej sesji plenarnej w październiku.