Odpady morskie: tworzywa sztuczne jednorazowego użytku i narzędzia połowowe

17-10-2018

Odpady morskie, z których większość to tworzywa sztuczne, stanowią poważne zagrożenie dla różnorodności biologicznej mórz i wybrzeży; powodują też znaczące skutki społeczno-gospodarcze. W maju 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczący 10 głównych tworzyw sztucznych jednorazowego użytku znajdowanych na plażach europejskich, a także narzędzi połowowych z myślą o ograniczeniu ich oddziaływania na środowisko i zapewnienia funkcjonalnego rynku wewnętrznego. Parlament Europejski ma przyjąć stanowisko w sprawie ww. wniosku podczas drugiej październikowej sesji plenarnej.

Odpady morskie, z których większość to tworzywa sztuczne, stanowią poważne zagrożenie dla różnorodności biologicznej mórz i wybrzeży; powodują też znaczące skutki społeczno-gospodarcze. W maju 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczący 10 głównych tworzyw sztucznych jednorazowego użytku znajdowanych na plażach europejskich, a także narzędzi połowowych z myślą o ograniczeniu ich oddziaływania na środowisko i zapewnienia funkcjonalnego rynku wewnętrznego. Parlament Europejski ma przyjąć stanowisko w sprawie ww. wniosku podczas drugiej październikowej sesji plenarnej.