Konferencja COP 24 w sprawie zmiany klimatu w Katowicach

17-10-2018

Konferencja COP24 w sprawie zmiany klimatu w Katowicach (Polska) w dniach 3–14 grudnia 2018 r. poświęcona będzie pełnej realizacji porozumienia paryskiego oraz politycznej fazie dialogu „Talanoa”, który ma wspierać realizację zobowiązań krajowych. W ramach przygotowań do COP 24 Parlament Europejski skierował pytania do Komisji Europejskiej i Rady. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności złożyła projekt rezolucji w sprawie COP 24, który ma zostać poddany pod głosowanie na pierwszej sesji plenarnej w październiku.

Konferencja COP24 w sprawie zmiany klimatu w Katowicach (Polska) w dniach 3–14 grudnia 2018 r. poświęcona będzie pełnej realizacji porozumienia paryskiego oraz politycznej fazie dialogu „Talanoa”, który ma wspierać realizację zobowiązań krajowych. W ramach przygotowań do COP 24 Parlament Europejski skierował pytania do Komisji Europejskiej i Rady. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności złożyła projekt rezolucji w sprawie COP 24, który ma zostać poddany pod głosowanie na pierwszej sesji plenarnej w październiku.